Бутилова стрічка illbruck Butylband Alu

Матеріал:

Стрічка ущільнювача з бутил каучуку кашована алюмінієво-лавсановою фольгою

Колір

• зовнішній шар алюмінієвий

Переваги продукту

• має хороші адгезійні властивості до різних поверхонь без використання ґрунтовки;
• стійкий до впливу ультрафіолету та вологи;
• паро- та водонепроникний.

 

 

 

Стрічка використовується для:

• ущільнення швів та стиків, як зовні, так і всередині приміщень (наприклад у металевих та контейнерних спорудах, кліматичних та вентиляційних установках, при будівництві зимових садів);
• ремонту та санації вологих швів (наприклад у теплицях);
· ущільнення швів, стиків та примикань, де необхідне досягнення паро- та водонепроникності (наприклад, у віконних та фасадних конструкціях).

Размеры

• Длина ролика 25 м

Ширина х товщина, мм
Рул. в коробці, шт.
Усьго в коробці,м
50 x 1,2-0,7
5
125
75 x 1,2
3
75
100 x 1,2
3
75
150 x 1,2
1
25

Технічні характеристики:

Показник
Класифікация
Клас вогнестійкості матеріалу
В2, нормальное воспламенение
Хімічна основа маси Бутилкаучук
Коефіцієнт опору дифузії μ>1.000.000
Паронепроникність sd >1.500 m
Стійкість до дії УФ Устойчива
Темперостійкість от — 40°С до +80°С
Температура застосування от + 5°С до + 40°С
Гарантійний термін зберігання 12 місяців
Температура зберігання від +10°С до +25°С

Застосування

Продукт будівельного професійного застосування:

Ущіль­нен­ня швів та стиків, як зовні, так і все­ре­дині приміщень (нап­рик­лад у ме­та­ле­вих та кон­тей­нер­них спо­ру­дах, кліма­тич­них та вен­ти­ляцій­них ус­та­нов­ках, при будівництві зи­мо­вих садів);
•  Ре­монт та са­нації во­ло­гих швів (нап­рик­лад у теп­ли­цях);
•  Ущіль­нен­ня швів, стиків та при­ми­кань, де не­обхідне до­сяг­нен­ня па­ро- та во­до­неп­ро­ник­ності (нап­рик­лад, у вікон­них та фа­сад­них конс­трукціях).